Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

Để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát đầu năm lớp 9 năm học 2023 – 2024, bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 đã được tổng hợp kèm lời giải chi tiết. Hãy cùng Muaban.net ôn tập để sẵn sàng cho kỳ thi nhé!

đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

I. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 – Toán

Dưới đây là trọn bộ đề thi và đáp án chi tiết của đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán, được Muaban.net tổng hợp ngay bên dưới:

1. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán – Đề 1

2. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán – Đề 2

 

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2023 – 2024

3. Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 9 – Đề 3

II. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 – Anh

Dưới đây là trọn bộ đề thi và đáp án chi tiết của đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn Anh Văn, được Muaban.net tổng hợp ngay bên dưới:

1. Đề Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Anh – Đề 1

  • Đáp án Anh Văn – Đề 1:
Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 B 21 D 31 C
2 A 12 D 22 C 32 A
3 B 13 B 23 A 33 B
4 D 14 A 24 C 34 C
5 C 15 D 25 B 35 D
6 C 16 C 26 C 36 C
7 C 17 C 27 D 37 B
8 C 18 C 28 B 38 C
9 B 19 C 29 D 39 B
10 C 20 C 30 B 40 C

 

2. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Anh – Đề 2

  • Đáp án Anh Văn – Đề 2:

QUESTION

ANSWER

POINT

Question 1: D. with

0.25

Question 2: C. also

0.25

Question 3: B. live

0.25

Question 4: A. parts

0.25

Question 5: B. high new

0.25

Question 6: C. date from

0.25

Question 7: D. for

0.25

Question 8: A. reasonable

0.25

Question 9: C. performed by Ha Noi singers

0.25

Question 10: D. he were in the swimming pool now

0.25

Question 11: C. see

0.25

Question 12: A. I’m used

0.25

Question 13: B. writing by

0.25

Question 14: B. didn’t wear

0.25

Question 15: A. casual

0.25

Question 16: D. inspire

0.25

Question 17: D. Malaysia

0.25

Question 18: A. the Ocean

0.25

Question 19: B. Buddhism is the official religion

0.25

Question 20: C. West Malaysia and East Malaysia

0.25

Question 21: A. Chinese and Tamil

0.25

Question 22: D. Islam

0.25

Question 23: A. could stay

0.25

Question 24: B. use to

0.25

Question 25: C. inspiration

0.25

Question 26: D. can’t

0.25

Question 27: C. came/was watching

0.25

Question 28: B. foot

0.25

Question 29: A. is

0.25

Question 30: B. have seen

0.25

Question 31: C. excited

0.25

Question 32: D. celebrating

0.25

Question 33: A. weren’t short

0.25

Question 34: D. stay/ go

0.25

Question 35: B. It takes him two hours to do his homework every day.

0.25

Question 36: A. Her mother cooks better than she does.

0.25

Question 37: C. friendly

0.25

Question 38: D. cooker

0.25

Question 39: B. learned

0.25

Question 40: C. ready

0.25

 

3. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Anh – Đề 3

 

III. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 – Văn

Dưới đây là trọn bộ đề thi + đáp án chi tiết của đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn Ngữ Văn, được Muaban.net tổng hợp ngay bên dưới:

1. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Văn – Đề 1

2. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Văn – Đề 2

  • Đáp án Ngữ Văn – Đề 2:

3. Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Văn – Đề 3

 

Nguồn tham khảo: download.vn, doctailieu.com, thcs.toanmath.com

Lời kết

Qua bài viết trên, hy vọng đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 năm học 2022 – 2023 sẽ là một tài liệu học tập bổ ích đối với bạn. Chúc bạn sẽ đạt được một số điểm xứng đáng với sự cố gắng của mình trong kỳ thi tới nhé! Hãy truy cập Muaban.net thường xuyên để xem thêm nhiều bài viết hay và bổ ích!

Xem thêm:

Similar Posts