Xem tuổi sinh con năm 2017 tháng nào là tốt nhất cho tuổi Tý (Chuột)

Trong 12 tháng của năm Tý, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.

ty.jpg

Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Sinh tháng 1 âm lịch