Thực hiện chiến lược cho trận Waterloo trong marketing

Và trong nhận thức người mua, nó là dòng giá rẻ khi nói về iPhone. Truyền thông (các ấn phẩm có uy tín như Forbes, CNN Money hay Bloomberg) đều gọi 5C là lower-price phone, còn 5S là flagship. Nhìn rộng hơn về hình ảnh thương hiệu (ít nhất là tại các nước phát triển), cụm từ “rẻ” của iPhone 5C đang ngấm ngầm “làm hại” hình ảnh cao cấp của Apple nói chung và