xem tuổi xông đất năm đinh dậu cho tuổi sửu

xem tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949

Lịch âm được phân bổ theo vòng Thập Lục Hoa Giáp, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm đều thay đổi theo thứ tự 60 Can Chi trong vòng hoa giáp này. Năm 2017 là năm Đinh Dậu, mệnh Sơn hạ hỏa, tức Lửa dưới cát. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi more »

xem tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 

Năm Đinh Dậu 2017, các tuổi Quý Mão, Quý Tị, Quý Hợi và Ất Mão đều bị xung khắc nên khi chọn người xông nhà, gia chủ nên tránh những tuổi này. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Ất Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »

xem tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1937 

Lịch âm được phân bổ theo vòng Thập Lục Hoa Giáp, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm đều thay đổi theo thứ tự 60 Can Chi trong vòng hoa giáp này. Năm 2017 là năm Đinh Dậu, mệnh Sơn hạ hỏa, tức Lửa dưới cát. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi more »

xem tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 

Năm Đinh Dậu 2017, các tuổi Quý Mão, Quý Tị, Quý Hợi và Ất Mão đều bị xung khắc nên khi chọn người xông nhà, gia chủ nên tránh những tuổi này. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Quý Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »

xem tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với more »