hướng nhà cho người sinh năm 1936

coi hướng nhà năm 2017 cho gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1936 

Gia chủ tuổi bính tý thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi bính tý không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam..  Hướng nhà ảnh hưởng lớn đến môi trường làm việc và cư trú. more »