Bài Văn Cúng

Giới thiệu bài văn khấn cúng lễ tạ năm mới (Lễ Hóa Vàng) – Mồng 3 Tết hoặc mồng 7 tết

le-phat Theo truyền thống xưa, lễ Tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết, còn gọi là lễ Hoá Vàng. Ý nghĩa: Theo truyền thống xưa, lễ Tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết, còn gọi là lễ Hoá Vàng được tiến hành vào ngày mồng ba Tết hoặc ngày khai more »

Giới thiệu bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)

Bài văn cúng khấn ngày Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mồng 5 tháng năm Âm lịch hàng năm. Ý nghĩa: Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mồng 5 tháng more »

Giới thiệu bài văn khấn cúng Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)

Bài văn cúng khấn ngày Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7) Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ”Xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ. Ý nghĩa: Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ”Xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ. Người xưa cho rằng: Ngày Rằm tháng more »

Giới thiệu bài văn khấn cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)

Bài văn cúng khấn ngày Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội. Ý nghĩa: Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi more »